Szlamowanie

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na uszczelnienie kanałów wentylacyjnych i dymowych jest szlamowanie komina przy wykorzystaniu masy SKD – tworzywo to jest odporne na działanie wysokiej temperatury oraz ścieranie. Przed rozpoczęciem całego procesu niezbędne jest usuniecie z wnętrza większych zanieczyszczeń (resztki cegieł, gruz, sadza). Jesteśmy w stanie przeprowadzić szlamowanie komina w każdym przewodzie, zwłaszcza tam gdzie nie ma możliwości lub bardzo trudne jest włożenie wkładu. Wykorzystanie tej metody nie prowadzi do zmniejszania średnicy konstrukcji, a po wyschnięciu masy tworzy powierzchnię twardą jak skała.